top of page

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven sikrer tilgang til informasjon om hvordan virksomheter og leverandører jobber når det kommer til anstendige arbeidsforhold og menneskerettigheter. Dette er viktig for oss i Sandven AS, og alle våre samarbeidspartnere og leverandører må forplikte seg til å følge Åpenhetsloven.

Sandven AS er en bilforretning som er merkeforhandler for JLR ( Jaguar & Land Rover), SERES og Dodge & RAM, og er stolt av vår lange tradisjon som bilforhandler med omsetning av brukte biler i alle segmenter.

 

Sandven AS og Åpenhetsloven

Stortinget har vedtatt lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som kalles «Åpenhetsloven». Åpenhetsloven skal bidra til å fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre forbrukere, organisasjoner, fagforeninger og andre tilgang til informasjon om hvordan virksomheter og leverandørkjeder arbeider med dette (se Lovdata for detaljer).

Sandven AS forsterker sin innsats på disse områdene. Vi vil gjennomføre aktsomhetsvurderinger, kartlegging, forebygging, begrensning og gjøre rede for hvordan vår virksomhet og leverandørkjede håndterer eventuell negativ påvirkning på arbeidstaker- og menneskerettigheter.

 

Slik arbeider vi med Åpenhetsloven

Vi stiller krav til alle våre leverandører og deres egen leverandørkjede om at de forplikter seg til å følge Åpenhetsloven. 

Vi jobber kontinuerlig med kartlegging av vår leverandørkjede. Vi undersøker hvilke deler av leverandørkjeden vi antar det er størst risiko for eventuelle brudd på menneskerettigheter og uanstendige arbeidsforhold. Kartleggingsarbeidet danner grunnlag for videre prioritering av vår innsats.

 

Samarbeidspartnere og bransjer.

Sandven AS er forhandler av JLR og har med det naturligvis et svært tett samarbeid med BCN, som også er vår største leverandør.

De har, som oss, et tydelig uttalt fokus på bærekraft: https://www.jaguarlandrover.com/corporate-responsibility

Sandven AS er forhandler av Dodge & RAM og har med det naturligvis et svært tett samarbeid med KV, som er vår leverandør fra produsent https://www.stellantis.com/en

Sandven AS er forhandler av Seres og har med det naturligvis et svært tett samarbeid med Seres Norge (Autoisme), som også er vår leverandør

Det samme gjelder Seres: https://www.global-seres.com/en/about.php

 

I forbindelse med arbeidet med å fremme gode arbeids og miljøforhold i våre leverandørkjeder har vi også igangsatt dialog med flere organisasjoner og foreninger:

JLR Forhandlerforeningen – et organ for JLR forhandlere i Norge. Her har vi dialog på styrenivå og foreningen er i dialog med sine medlemmer om dette.

Autogruppen, Norges eneste frivillige og frittstående medlemseide kjede av selvstendige merkeforhandlere, bruktbilforhandlere og bobilforhandlere, har opprettet en leverandørportal der leverandører kan melde inn sine tiltak og progresjonen med disse. Dette vil gjøre det lettere for Autogruppens medlemmer å følge opp sine leverandører rundt dette.

Sammen vil vi med kontinuerlig fokus og oppfølging fremme gode arbeids og miljøforhold hos våre leverandører.

Spørsmål

Har du eventuelle spørsmål knyttet til hvordan vi arbeider med etisk handel og hvordan vi etterlever Åpenhetsloven, kan du kontakte oss på post@sandven.com 

 

Kontakt oss

bottom of page